LTL – zbirni transporti

LTL – Less then truck load – zbirni transport

GMTEL LOGISTICS organizuje dopremu i otpremu malih pošiljki, uskladištenje i prenapućenje od 1-3000 kg.

  • Zbirna dostava pošiljaka od vrata do vrata u unutrašnjem i međunarodnom transportu
  • Zbirni transport robe, dostava 24/48h: Njemačka – Austrija – Slovenija – Hrvatska – Srbija
  • Zbirni transport robe, dostava 48/72h: Holandija – Belgija – Luksemburg – Švicarska – Češka
  • Zbirni transport robe dostava 3-5 radnih dana za sve ostale zemlje EU.
  • Direktni transporti prema Švedskoj, Danskoj, Norveškoj, Francuskoj, Španiji
  • Vlastiti vozni park