O nama – Kontakt

GMTEL LOGISTICS d.o.o. uspješno posluje od 11.11.2011. godine sa konstatnim finansijskim rastom, stalnim rastom broja zaposlenih, broja vozila i poslovnih jedinica u kojima za svoje kijente vršimo kompletnu logistiku dostava pošiljki na principu ”door to door” (od vrata do vrata) kao i posredovanja pri carinskim procedurama. Posjedujemo carinsko skladište u Banjoj Luci kapaciteta 180 euro paletnih mijesta. Takođe, vršimo organizaciju multimodalnih transporta (avio, željeznica, pomorski transporti). Za svoje klijente vršimo carinsko posredovanje na više lokacija i to: Carina Banja Luka, Carina Gradiška, Aerodrom Banja Luka, Pošta carinjenja Banja Luka (carinjenje poštanski pošiljaka). Od 1.8.2019.god. osnovali smo novu granu društva GMTEL Rent a Car – iznajmljivanje vozila.

Kontakti:

Međunarodni transporti:

e-mail: info@gmtel-ba.com

Tel: +387 51 824 340

GSM: +387 65 017 580

GMTEL LOGISTICS GmbH – München Deutschland

email: info@gmtel.de

Tel: +491731527713

Carinske procedure (Špedicija):

GSM:+387 66 775 681

e-mail: gmtel.sped@gmail.com

Finansije:

Tel/Fax +387 51 924 340

GSM: +387 66 581 985

finances@gmtel-ba.com

Kadrovska služba:

+387 51 924 340 – Prijave za posao