INCOTERMS 2020

Međunarodni trgovinski termini (International Commercial Terms – INCOTERMS) su pravila koja donosi Međunarodna trgovinska komora sa sjedištem u Parizu, sa ciljem da privrednicima olakša ugovaranje prodaje robe. Korištenje INCOTERMS pravila nije obavezno u trgovini ali je veoma poželjno jer tačno definišu prava i obaveze kupca i prodavca. Određuju kada odgovornosti i rizik za robu prelazi sa prodavca Read more about INCOTERMS 2020[…]