INCOTERMS 2020

Međunarodni trgovinski termini (International Commercial Terms – INCOTERMS) su pravila koja donosi Međunarodna trgovinska komora sa sjedištem u Parizu, sa ciljem da privrednicima olakša ugovaranje prodaje robe. Korištenje INCOTERMS pravila nije obavezno u trgovini ali je veoma poželjno jer tačno definišu prava i obaveze kupca i prodavca. Određuju kada odgovornosti i rizik za robu prelazi sa prodavca Read more about INCOTERMS 2020[…]

Carinske procedure

Pružamo kompletnu lepezu usluga pri carinskom posredovanju između uvoznika/izvoznika i carine BiH. Naše osoblje je obučeno i kvalifikovano za obavljenje slijedećih radnji: izvozna carinjenja uvozna carinjenja privremeni izvozi privremeni uvozi unutrašnje obrade uskladištenje roba u carinsko skladište reexporti provozi TR – do carinskih ispostava u unutrašnjosti BiH ostale carinske procedure

LTL – zbirni transporti

LTL – Less then truck load – zbirni transport GMTEL LOGISTICS organizuje dopremu i otpremu malih pošiljki, uskladištenje i prenapućenje od 1-3000 kg. Zbirna dostava pošiljaka od vrata do vrata u unutrašnjem i međunarodnom transportu Zbirni transport robe, dostava 24/48h: Njemačka – Austrija – Slovenija – Hrvatska – Srbija Zbirni transport robe, dostava 48/72h: Holandija Read more about LTL – zbirni transporti[…]

O nama

GMTEL LOGISTICS d.o.o. uspješno posluje od 11.11.2011. godine sa konstatnim finansijskim rastom, stalnim rastom broja zaposlenih, broja vozila i poslovnih jedinica u kojima za svoje kijente vršimo kompletnu logistiku dostava pošiljki na principu ”door to door” (od vrata do vrata) kao i posredovanja pri carinskim procedurama. Posjedujemo carinsko skladište u Banjoj Luci kapaciteta 180 euro Read more about O nama[…]

Dobro došli u GMTEL LOGISTICS d.o.o.

Specijalizovani smo za obavljanje slijedećih vrsta poslova: Prevoz roba u međunarodnom i domaćem saobraćaju Logističke usluge Skladištenje i distribucija Organizacija prijevoza cestom, željeznicom, zrakom i morem Rad sa fizičkim i pravnim licima Davanje stručnih savjeta iz područija transporta, carinskog posredovanja i vanjskotrgovisnkog poslovanja Carinsko posredovanje pri uvozu (redovan, privremeni) Carinsko posredovanje pri izvozu (redovan, privremeni) Carinsko Read more about Dobro došli u GMTEL LOGISTICS d.o.o.[…]